Zaburzenia mowy

Każde dziecko rozwija się inaczej i rozwój mowy może przebiegać bardzo różnie i różnych dzieci, a odstępstwa od norm opisanych w tabelach rozwoju nie są równoznaczne z zaburzeniami mowy. Ponadto w przypadku dzieci dwujęzycznych rozwój mowy może wyglądać nieco inaczej niż w przypadku ich jednojęzycznych rówieśników.

Zaburzenia mowy występują równie często u dzieci jedno- i dwujęzycznych, innymi słowy, dwujęzyczność nie wpływu, ani nie powoduje zaburzeń mowy. A jeśli wystąpi jakiś problem zwykle jest on ewidenty w obydwu językach. Następujące sygnały alarmowe występujące u dziecka dwujęzycznego powinny nas skłonić do wizyty u specjalisty:

  • między 2 a 6 miesiącem życia dziecko nie wydaję żadnych dźwięków
  • do 20 miesiąca życia dziecko zna mniej niż 20 słów w obydwu językach razem
  • między 2 a 3 rokiem życia dziecko nie próbuje łączyć słów i budować prostych dwuwyrazowych zdań
  • przedłużające się okresy milczenia, niechęci do używania języka
  • problemy w zapamiętywaniu słów
  • problemy z osiągnięciem kroków milowych w rozwoju pierwszego języka w przypadku , gdy drugi język dochodzi później (sequential bilingualism)

W przypadku podejrzenia problemów związanych z rozwojem mowy u dziecka dwujęzycznego najlepiej jeśli może to ocenić specjalista doświadczony w pracy z dwujęzycznymi dziećmi lub taki, który zna drugi język dziecka, ewentualnie jest chętny do  ze strukturami i zasadami w drugim systemie językowym np. przy pomocy tłumacza.

Reklamy